hipt.vn HIPT website
1
Liên hệ

 

 

HiPT Group
HiPT Building - 152 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: (84-4)3847 4548
Fax: (84-4)3847 4549
Email: contact@hipt.com.vn
  Ho Chi Minh City Branch
9th Floor, HDTC Building
36 Bui Thi Xuan St., Ben Thanh Wd, Dist 1, HCM city
Tel: (84 8) 39254545
Fax: (84 8) 39255389
* Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 

  

 

Đối tác
footer