Tin mới
 HiPT triển khai dự án Truyền hình Quốc hội
HiPT triển khai dự án Truyền hình Quốc hội
Ngày 14/7/2014, HiPT chính thức ký hợp đồng cung cấp “Trang thiết bị Công nghệ thông tin chuyên dùng cho ngành Truyền hình” cho Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh Truyền hình (BDC).
Đối tác
bea
RSA
symantec
Doi tac