Văn hóa xã hội

Phát động Kaizen 2011

Phát động Kaizen 2011

KAIZEN là từ khá thông dụng tại Nhật Bản, có nghĩa là “cải tiến liên tục”. Đây là phương thức quản lý chất lượng phát sinh từ quản lý chất lượng toàn diện. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN). KAIZEN đã và đang được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

Kaizen là gì?

KAIZEN là từ khá thông dụng tại Nhật Bản, có nghĩa là “cải tiến liên tục”. Đây là phương thức quản lý chất lượng phát sinh từ quản lý chất lượng toàn diện. Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN). KAIZEN đã và đang được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

KAIZEN hướng vào những hoạt động hiện tại có nhiều cơ hội để cải tiến, tích lũy những cải tiến nhỏ sẽ tạo ra sự biến đổi lớn, đột phá về công nghệ giúp thay đổi tích cực quá trình làm việc... KAIZEN đồng nghĩa với sự sáng tạo, hướng về con người và những nỗ lực của con người. Áp dụng KAIZEN kết hợp với các công cụ như 5S (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng), ISO 9001… sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho DN.

 

Cũng như ISO 9001:2008, KAIZEN hoạt động liên tục theo chu trình Deming PDCA, trong đó P (Plan) là đặt kế hoạch, D (Do) - Thực hiện, C (Check) - Kiểm tra, A (Action) - Hành động khắc phục giúp DN theo dõi các hoạt động trong mọi lĩnh vực có hiệu quả. Thông qua việc áp dụng chu trình PDCA, những nội dung, tiêu chuẩn mới được tạo ra đòi hỏi phải được tiếp tục xem xét lại và thay thế bằng tiêu chuẩn mới, hiệu quả hơn. KAIZEN đòi hỏi mỗi thành viên phải có thái độ tích cực tư duy và thường xuyên xem xét lại cách làm hiện tại và tự hỏi liệu có cách làm nào tốt hơn nữa không; luôn biết cách đương đầu với những khó khăn, không ngại sự thay đổi, coi đó là cơ hội để cải tiến.

 

Mục tiêu phát động Kaizen 2011

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo tập thể và thu thập những cải tiến, những ý tưởng/hành động nhỏ nhất từ tập thể các cán bộ của HiPT có thể mang lại hiệu quả về vật chất/ tinh thần Ban Quản lý chất lượng chính thức phát động chương trình Kaizen 2011.

Kaizen 2011 là sự nối tiếp của Kaizen 2009 nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện các công việc tại HiPT, khuyến khích áp dụng các ý tưởng mới, công nghệ mới phục vụ các hoạt động của Tập đoàn để đem lại hiệu quả cap nhất. Từ đó, đưa việc cải tiến thành một việc thường xuyên, liên tục và được tất cả CBNV biết đến.

Các Kaizen bao gồm những gì?

·         Các Kaizen về việc áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý và làm việc tại HiPT

·         Các Kaizen về việc áp dụng các quy trình chất lượng tại HiPT

·         Các Kaizen về các mô hình hoạt động tại HiPT

·         Các Kaizen về môi trường làm việc tại HiPT.

·         Các Kaizen mang lại hiệu quả, tiết kiệm khác.

Cá nhân đề xuất Kaizen cải tiến có thể sẽ được yêu cầu làm rõ hoặc đóng góp chi tiết hơn để các ý tưởng được áp dụng có hiệu quả tại HiPT.

Thời gian thực hiện

Chính thức thực hiện từ 18/10/2011 đến 31/12/2011. Trong 10 ngày đầu tiên từ 18/10/2011 đến 28/10/2011 các Kaizen đề xuất sẽ được thưởng gấp đôi mức như trong thông báo.

Đề xuất Kaizen có thưởng?

Mỗi Kaizen được xem là đề xuất cải tiến được thưởng 20.000đ/đề xuất. Đề xuất cải tiến được đưa vào áp dụng được cộng thêm thêm 50.000đ/đề xuất. Riêng các Kaizen có tính toán được hiệu quả bằng tiền: Thưởng 20% trên khoản tiền tiết kiệm được trong tháng đầu tiên áp dụng.

Công ty có tỷ lệ số Kaizen gửi/tổng số CBNV công ty nhiều nhất được thưởng 2.000.000đ. Phòng/Ban có tỷ lệ Kaizen gửi/số lượng nhân sự công ty nhiều nhất thưởng 1.000.000đ. Công ty hoặc phòng/ban có số lượng người tham gia tổng số nhân viên cao nhất thưởng 1.000.000đ.

Mỗi tháng, ban QLCL tổ chức chấm và bình xét giải cá nhân. 3 đề xuất tiêu biểu theo tháng, mỗi đề xuất thưởng 500.000đ. 3 giải dành cho cá nhân có nhiều đề xuất cải tiến được áp dụng nhất trong tháng:

- Nhất: 300.000đ

- Nhì: 200.000đ

- Ba: 100.000đ

Gửi đề xuất Kaizen bằng cách nào?

CBNV gửi trực tiếp ý kiến Kaizen cải tiến cho cán bộ chất lượng của đơn vị mình hoặc đóng góp trực tiếp qua e-mail về địa chỉ kaizen@hipt.com.vn. Đặc biệt, người cung cấp Kaizen có quyền yêu cầu giữ bí mật về thông tin cá nhân.

 

Đối tác
bea
RSA
symantec
Doi tac